O que é Xenocurrency?

Termo no mercado financeiro internacional que significa divisas ou moedas estrangeiras. É o mesmo que xenomoedas e xenodivisas.